pg电子模拟器
你的位置:pg电子模拟器 > 新闻 > pg电子模拟器 五德丸——治脾肾虚寒,完谷不化,大便稀溏

pg电子模拟器 五德丸——治脾肾虚寒,完谷不化,大便稀溏

新闻

五德丸,中医方剂名,出自《景岳全书》卷五十一。 五德丸:治脾肾虚寒,飧泄鹜溏等证,或暴伤生冷,或受时气寒湿,或酒湿伤脾,腹痛作泄,或饮食失宜,呕恶痛泄,无火等证。 补骨脂(四两,酒炒) 、吴茱萸(制,二两)、 木香(二两)、 干姜(四两,炒)、 北五味(二两,或以肉豆蔻代之,面炒用。或用乌药亦可)。 汤浸蒸饼丸,桐子大。每服六、七十丸,甚者百余丸,滚白汤或东说念主参汤,或米汤俱可下。 腹痛多呕者,加胡椒二两更妙。 当代用法用量: 【构成】补骨脂120克(酒炒)、 吴茱萸(制)160克 、木香60

详情

五德丸,中医方剂名,出自《景岳全书》卷五十一。

五德丸:治脾肾虚寒,飧泄鹜溏等证,或暴伤生冷,或受时气寒湿,或酒湿伤脾,腹痛作泄,或饮食失宜,呕恶痛泄,无火等证。

补骨脂(四两,酒炒) 、吴茱萸(制,二两)、 木香(二两)、 干姜(四两,炒)、 北五味(二两,或以肉豆蔻代之,面炒用。或用乌药亦可)。

汤浸蒸饼丸,桐子大。每服六、七十丸,甚者百余丸,滚白汤或东说念主参汤,或米汤俱可下。

腹痛多呕者,加胡椒二两更妙。

当代用法用量:

【构成】补骨脂120克(酒炒)、 吴茱萸(制)160克 、木香60克 、干姜(炒)120克 、五味子(或用面炒肉豆蔻代之,或用乌药亦可)60克

【用法】上为细末,汤浸蒸饼为丸,如梧桐子大。每服60~70丸,甚者百余丸,白沸水或东说念主参煎汤或米汤送下。

【主治】脾肾虚寒,飧泄鹜溏;或暴伤生冷,或受时气寒湿,或酒湿伤脾,腹痛作泻,或饮食失宜,呕恶痛泄。

生地30g,玄参30g,丹皮15g,赤芍30gpg电子模拟器,紫草15g,青蒿10g,荆芥15g,蝉衣15g,甘草10g。

本站仅提供存储行状,所有这个词执行均由用户发布,如发现存害或侵权执行,请点击举报。
官网
iyinzu.com
地址
新闻中心大厦1921号
邮箱
11f567@iyinzu.com

Powered by pg电子模拟器 RSS地图 HTML地图

Copyright 站群系统 © 2013-2022 版权所有
pg电子模拟器-pg电子模拟器 五德丸——治脾肾虚寒,完谷不化,大便稀溏